Full Name
Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs
Job Title
Psykiater, forsker; leder, NAPP
Speaker Bio
Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs er psykiater, forsker og leder av Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP). Hun har i en årrekke arbeidet i kombinasjonen av forskning og klinisk pasientarbeid innenfor Personlighetspsykiatri. Som NAPP leder har hun bl.a. engasjert seg for etablering av nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser (PF), samt tidlig intervensjon med fokus på ungdom.

Spesielt har hun fokusert på Unnvikende personlighetsforstyrrelse som en underkjent lidelse både i forskning og klinisk praksis. Nylig kom hun med boken «Å ønske, men ikke våge» i samarbeid med kollega Theresa Wilberg. I sitt doktorgradsarbeid studerte hun sosial fobi og unnvikende PF i en multisenterstudie med fokus på personlighetsfungering, tilknytning og barndomserfaringer. Hun er tilknyttet NorAMP prosjektet og forskningsgruppen personlighetspsykiatri.

Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs is a psychiatrist, researcher and head of the National Competence Centre for Personality Disorders in Psychiatry (NAPP). She has worked in the combined field of research/clinical work in personality psychiatry over many years. As head of NAPP she has worked towards the establishment of national guidelines for the investigation and treatment of personality disorders, as well as focussing on early intervention and young people.

She has particularly focussed on Avoidant Personality as an underrecognised disorder, both in research and clinical practice. She has recently published the book "Wishing, but not daring" in collaboration with Theresa Wilberg. In her PhD she studied social phobia and avoidant PF in a multicentre study focussing on personailty functioning, attachment and childhood experiences. She is associated with the NorAMP project and the research group personality psychiatry.
Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs