Name
Strategiske valg for behandling av PF fremover
Description

Det skal utarbeides nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av PF i Norge. Generalistmodeller for behandling av PF er effektive for de fleste med PF, de er mindre omfattende og vil være lettere å implementere. Disse kan dermed hjelpe flere enn de spesialiserte programmene. Hvordan skal vi satse i Norge når det gjelder innhold i de nasjonale retningslinjene? Og hvordan skal vi lykkes med implementering? Tidligintervensjon er omdiskutert, men krever mindre ressurser og gir betydelig mindre komplikasjoner. Skal vi satse på dette?

Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs
Date & Time
Thursday, November 10, 2022, 3:50 PM - 4:20 PM
Program:
Plenum 1 TORSDAG