Full Name
Lars Mehlum
Job Title
Professor; senterleder, NSSF
Speaker Bio
Faglige interesser:
Studier av det kliniske forløp under og etter suicidalkriser i ulike pasientgrupper
Psykoterapiforskning
Epidemiologiske studier av selvmordsatferd
Traumatisk stress og selvmordsatferd
Selvmordsatferd og personlighetsforstyrrelser
Utvikling og evaluering av forebyggende tiltak

Bakgrunn
Cand.med. Universitetet i Bergen 1982
Dr.med. Universitetet i Oslo 1995
Spesialist i psykiatri 1990
Leder av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging 1996-d.d
Professor i suicidologi, Universitetet i Oslo 1999-d.d
Bestyrer Instituttgruppe for psykiatri 2003
Instituttleder Institutt for psykiatri 2004
Visiting Professor Columbia University, Department of Psychiatry; New York, 2011-2012

Priser
H.M. Kongens Gullmedalje ved UiO for arbeidet: "Rom for unge liv", 1995
Ringel Service Award, International Association for Suicide Prevention, 2001
Leveprisen, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, 2010
Michael Kelleher Memorial Lecture, 2012

Foto/kilde: UiO
Lars Mehlum