Name
Suicidal og selvskadende atferd hos ungdom med personlighetsforstyrrelser - betydningen av tidlig intervensjon og behandling
Description

Suicidal og selvskadende atferd hos ungdom begynner gjerne tidlig i tenårene. Tidlig debut av slik atferd og lang varighet øker risikoen for kroniske problemer og skjevutvikling samtidig som faren for selvmordsforsøk og selvmord øker. I dette foredraget presenteres oppdatert forskning om selvmordsatferd og selvskading blant ungdom, hvorfor tidlig intervensjon er viktig og hvilke behandlingsmessige tiltak som er effektive.

 

Lars Mehlum
Date & Time
Thursday, November 10, 2022, 10:55 AM - 11:30 AM
Program:
Plenum, TORSDAG