Name
Suicidal og selvskadende atferd hos ungdom med personlighetsforstyrrelser - betydningen av tidlig intervensjon og behandling
Date & Time
Thursday, November 10, 2022, 4:15 PM - 4:45 PM
Lars Mehlum
Program:
Plenum 1 TORSDAG