Full Name
Tone Normann-Eide
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Tone Normann-Eide er psykologspesialist og enhetsleder ved Nydalen DPS, Oslo Universitetssykehus. Hun har i tillegg en bistilling ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo og ved Favne Psykologbistand.
Normann-Eide har lang klinisk erfaring med behandling av personlighetsforstyrrelser og har også bidratt i flere forskningsartikler på dette feltet. I 2020 kom hun ut med boken «Følelser- Kjennetegn, funksjon og vrangsider» som blant annet ser på skjevutvikling av følelser hos mennesker med personlighetsforstyrrelser.

Bilde: Ellen Johanne Jarli
Tone Normann-Eide