Name
Utrygg tilknytningsstil ved unnvikende og emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse
Date & Time
Thursday, November 10, 2022, 2:55 PM - 3:25 PM
Tone Normann-Eide
Program:
Plenum 1 TORSDAG
Language:
Norsk