Name
Utrygg tilknytningsstil ved unnvikende og emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse
Description

Mange mennesker med personlighetsforstyrrelser har oppveksterfaringer som har bidratt til utrygge tilknytningsmønstre i voksen alder. I dette plenumsforedraget vil psykologspesialist og enhetsleder ved gruppeenheten ved Nydalen DPS Tone Normann-Eide presentere teori, forskning og kliniske vignetter som illustrerer hvordan dette kan komme til utrykk hos mennesker med disse personlighetsforstyrrelsene i form av et hypersensitivt tilknytningssystem som kan skape relasjonelle problemer og uregulerte følelser eller overdreven angst i møte med andre.

Tone Normann-Eide
Date & Time
Thursday, November 10, 2022, 3:20 PM - 3:50 PM
Program:
Plenum 1 TORSDAG
Language:
Norsk