Full Name
Svein Øverland
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Psykologspesialist; leder av Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet.
Svein har lang erfaring innen utredning og behandling i fengsel og rettspsykiatri, og er i et doktorgradsløp knyttet til personer med seksuelle forstyrrelser og seksuallovbrudd mot barn. Han er rådgiver for Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel og Politiet, og er tilknyttet kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri i SIFER nord og Overvinne.no

Bilde: overvinne.no
Svein Øverland