Name
Sadisme og seksuell sadisme
Description

I ICD11 klassifiseres seksuell sadisme som en seksuell forstyrrelse. Diagnosekriteriene blir sammenholdt med psykopati, normalpsykologi og den historiske forståelsen av seksuell sadisme.

Svein Øverland
Date & Time
Wednesday, November 9, 2022, 6:10 PM - 6:40 PM
Program:
Plenum, ONSDAG PM
Language:
Norsk