Full Name
Gry Stålsett
Job Title
Psykologspesialist; førsteamanuensis
Speaker Bio
Gry Stålsett har arbeidet som spesialpsykolog ved Modum Bad i 30 år. Hun veileder psykologer og tverrfaglige team i VITA-modellen både individuell terapi, gruppeterapi og familievernkontorer. Gry tok sin doktorgrad ved psykologisk institutt ved UiO, med tema eksistensiell tilnærming til tilbakevendende depresjoner. Hun er regnet som en av landets fremste eksperter på skamlidelser. Gry er i dag fagansvarlig ved Bispehagen samtalesenter og førsteamanuensis i religionspsykologi ved MF vitenskapelig høyskole.
Gry Stålsett