Navn
Jan Hammer
Stilling
Spesialrådgiver og spesialsykepleier
Foreleserinformasjon
Spesialrådgiver og spesialsykepleier
Klinikk for psykisk helse og rus, Blakstad sykehus, Vestre Viken
Spesialsykepleier M.Sc.
Jan Hammer