Full Name
Nadia Ansar
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Nadia Ansar (43) er psykolog, spesialist i emosjonsfokusert terapi og spesialist i klinisk familiepsykologi. Hun har de siste 19 årene jobbet som psykolog og prosjektleder i blant annet Alternativ til vold, i barne- og ungdomspsykiatrien, i familievernet, og som avdelingsleder i Blå Kors Kompasset. De siste 6 årene har hun jobbet ved Institutt for psykologisk rådgivning i Oslo og har nylig fullført en doktorgrad i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre, i regi av Norsk Institutt for Emosjonsfokusert terapi, Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo.

I sin nye bok MIN SKAM har hun skrevet sin historie, om den vanskelige foreldrerollen og den halsbrekkende spagaten mellom det likestilte, norske samfunnet og den patriarkalske kulturens forventninger.

Foto: Lars Petter Pettersen
Nadia Ansar