Full Name
Miriam Hartveit
Job Title
Forsker/førsteamanuensis
Speaker Bio
Forsker/førsteamanuensis i Helse Fonna HF og ved Universitetet i Bergen. Jobbet med kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og implementering i sykehus i over 20 år, siste 10 år som forsker. Ansvarlig for opplæring av implementeringsveilederne i prosjektet. Fagansvarlig for «Kvalitetsforbedring i helsetjenesten» ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen.
Miriam Hartveit