Full Name
Karl Johan Johansen
Job Title
Rektor; representant for Mental Helse
Speaker Bio
Representant for Mental Helse i prosjektet. I dag rektor ved KBT Fagskole i Trondheim/utdanning for erfaringskonsulenter. Tidligere universitetslektor ved NTNU, Institutt for psykisk helse.
Karl Johan Johansen