Full Name
Karl Johan Johansen
Job Title
Rektor
Speaker Bio
Rektor ved KBT Fagskole i Trondheim/utdanning for erfaringskonsulenter. Tidligere universitetslektor ved NTNU, Institutt for psykisk helse.
Karl Johan Johansen