Full Name
Espen Woldsengen Haugom
Job Title
Vernepleier; stipendiat
Speaker Bio
Vernepleier med mastergrad i psykisk helsearbeid. Han har erfaring fra akuttpsykiatri og er for tiden stipendiat hvor han forsker på samvalg for personer med psykoselidelser.
Espen Woldsengen Haugom