Full Name
Eva Biringer
Job Title
Psykiater, dr. med
Speaker Bio
Psykiater, dr.med., seniorforsker i Avdeling for forsking og innovasjon, Helse Fonna HF. Hun har forsket innen recovery-perspektivet på psykisk helse og rus siden 2010. Blant annet har hun vært ansvarlig for flere brukerinvolverte forskningsprosjekter og hun har vært evalueringsansvarlig i «Veiviserprosjektet» i Stavanger-regionen og for «Recovery ressursbase» på Haugalandet/Sunnhordland
Eva Biringer