Full Name
Regina Skar-Fröding
Job Title
Psykolog, post-doktor
Speaker Bio
Psykolog og postdoktor på FoU-avdeling for psykisk helsevern, Akershus Universitetssykehus. Hun har skrevet doktorgraden sin innen recovery hos mennesker med psykose, samt fornøydhet med helsetjenester hos pasienter med psykose. Hun er for tiden postdoktor i et prosjekt som undersøker faktorer ved helsetjenester som har betydning for pasienters recovery og fornøydhet med behandlingen de mottar.
Regina Skar-Fröding