Full Name
Hanne Clausen
Job Title
Lege, Phd.
Speaker Bio
Lege, PhD, postdoktor i prosjektet «Bedre Psykosebehandling» ved Akershus universitetssykehus. Hun har jobbet med forskning på samhandling mellom tjenester for personer med alvorlig psykisk lidelse siden 2009. Hennes arbeid har særlig vært knyttet til ACT- og FACT-team og FACT ung, integrert behandling av samtidig rus og psykiske lidelser (Integrated dual disorders treatment, IDDT) og behandling og oppfølging av kvinner med psykiske lidelser i svangerskap og postpartum. Hanne jobber også som faglig rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP).
Hanne Clausen