Full Name
Inge Joa
Job Title
Sykepleier, Phd.
Speaker Bio
Sykepleier, Phd. Forsker ved TIPS tidlig intervensjon ved psykose, Helse Stavanger.
Inge Joa