Full Name
Jan Olav Johannessen
Job Title
Professor emeritus
Speaker Bio
Overlege/Professor emeritus/seniorforsker ved Helse Stavanger/Universitetet i Stavanger.
Jan Olav Johannessen