Full Name
Stine Larsen
Job Title
Overlege
Speaker Bio
Overlege ved Sikkerhetspsykiatrisk seksjon UNN Åsgård og stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet.
Stine Larsen