Full Name
Stine Larsen
Job Title
Overlege
Speaker Bio
Konstituert overlege ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, UNN Åsgård og stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet.
Stine Larsen