Full Name
Klara Skaare-Flatland
Job Title
Cand. pharm
Speaker Bio
Utdannet cand. pharm fra Universitetet i Oslo. Klara har lang erfaring som sykehusfarmasøyt fra Sjukehusapoteket i Stavanger og Sjukehusapoteket i Haugesund. Hun er nå ansatt i Avdeling for forsking og innovasjon i Helse Fonna HF som PhD-stipendiat, og er tatt opp på Phd-program ved Høgskulen på Vestlandet.
Klara Skaare-Flatland