Full Name
Karin Drivenes
Job Title
Cand. pharm
Speaker Bio
Utdannet cand. pharm fra Universitetet i Oslo. Hun er master i klinisk farmasi og har en PhD-grad. Hun har arbeidet mange år ved Sykehusapoteket i Kristiansand og Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet Sykehus. Nå er hun ansatt i Direktoratet for e-helse.
Karin Drivenes