Full Name
Torleif Ruud
Job Title
Prosjektleder, psykiater, professor emeritus.
Speaker Bio
Prosjektleder, psykiater, professor emeritus ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Universitetet i Oslo. Seniorforsker ved FOU-avdelingen, Divisjon Psykisk helse og rus, Akershus universitetssykehus. Tidligere avdelingsoverlege ved Nordfjord psykiatrisenter, forskningssjef for SINTEF Psykisk helse, avdelingssjef i FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus og professor II ved Universitetet i Oslo.
Torleif Ruud