Full Name
Kjersti Aasland Iversen
Job Title
Psykiatrisk sykepleier/teamleder
Speaker Bio
Psykiatrisk sykepleier/teamleder Sola DPS EVP
Kjersti Aasland Iversen