Full Name
Filip Myhre
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Filip Myhre er psykolog og spesialist i psykoterapi. Filips faglige hovedinteresse er arbeid med komplekse og sammensatte lidelser, samt det å finne veier ut av tilsynelatende låste terapiprosesser. Filip har presentert sitt arbeid nasjonalt og internasjonalt de siste 10 årene og han brenner for å fremme fagkompetansen nødvendig for at flere skal få godt utbytte av psykoterapi.
Etter mange år ved offentlige døgn- og poliklinikker, leder han i dag Norsk Psykologklinikk. I tillegg driver han videreutdanning av leger og psykologer gjennom Norsk Institutt for ISTDP. Han veileder leger og psykologer ved flere offentlige, spesialiserte behandlingssteder.
Filip Myhre