Full Name
Dag Øystein Nordanger
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Dag er psykologspesialist ved RVTS Vest og professor ved OsloMet. Han har som forsker og formidler vært sentral for fagutviklingen i Norge når det gjelder hvordan man kan forstå og møte mennesker som har levd med traumatiske belastninger i oppveksten. Blant annet har boken «Utviklingstraumer» og hans faglige YouTube-videoer nådd bredt ut.
Han leder ulike nasjonale prosjekter og nettverk for fagutvikling på traumefeltet, og har hatt en rekke nasjonale tillitsverv relatert til slikt arbeid. Han har blant annet vært nesteleder i Regjeringens barnevoldsutvalg og medlem i Regjeringens barnevernutvalg

Foto: Cristo Borrachero, RVTS Vest
Dag Øystein Nordanger