Full Name
Cecilie Wilde
Job Title
Spesialvernepleier
Speaker Bio
Spesialvernepleier med videreutdanning i seprep. 14 års erfaring fra kommunalt lavterskelarbeid på rusfeltet, Strax-huset. Nå ansatt på nyoppstartet sengepost for ROP-pasienter.
Cecilie Wilde