Full Name
Katharine Cecilia Williams
Job Title
Psykologspesialist, Phd.; sjefredaktør
Speaker Bio
Psykologspesialist, Phd.; sjefredaktør, tidsskrift for Norsk psykologforening
Katharine Cecilia Williams