Full Name
Ole Johan Finnøy
Job Title
Psykolog
Speaker Bio
Psykolog; undervisningsleder, Institutt for psykoterapi
Ole Johan Finnøy