Navn
Ole Johan Finnøy
Stilling
Psykolog
Foreleserinformasjon
Psykolog; undervisningsleder, Institutt for psykoterapi
Ole Johan Finnøy