Full Name
Andreas Høstmælingen
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Andreas Høstmælingen er psykologspesialist og phd, og arbeider som forskningsdirektør i Nasjonalt utviklingssenter for barn unge (NUBU). Han har tidligere jobbet som fagpolitisk direktør ved RBUP og fagsjef i Norsk psykologforening. Han har også jobbet som kommunepsykolog i Øvre Eiker kommune, og som psykolog ved Oslo Universitetssykehus.
Andreas Høstmælingen