Full Name
Johan Siqveland
Job Title
Forsker; psykologspesialist
Speaker Bio
Johan Siqveland er spesialist i klinisk voksenpsykologi og PhD. Jobber som seniorforsker ved avdeling for forskning og utvikling, divisjon psykisk hele og rus, Akershus Universitetssykehus og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, hvor han er forsker og medredaktør i tidsskriftet Suicidologi. Leder utvalget for felleselementer i spesialistutdanningen i Norsk Psykologforening. Har tidligere jobbet ved Kunnskapssenteret, Sunnaas sykehus og på ulike avdelinger innen psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus.

Foto: E. Hafstad
Johan Siqveland