Full Name
Lars Ravn Øhlckers
Job Title
Psykologfaglig rådgiver; Psykologspesialist
Speaker Bio
Lars Ravn Øhlckers er psykologspesialist, og arbeider som psykologfaglig rådgiver i Klinikk for barn, unge og rusavhengige i Helse Stavanger. Han har tidligere jobbet som kommunepsykolog i Randaberg kommune, og har ledet for fagutvalget for barne- og ungdomspsykologi i Norsk psykologforening. Han sitter nå i foreningens sentralstyre. Øhlckers er medredaktør for boken «Ungdom og psykisk helse» fra 2019.
Lars Ravn Øhlckers