Full Name
Geir Sverre Braut
Job Title
Seniorrådgiver
Company
Helse Stavanger; UiS
Speaker Bio
Geir Sverre Braut er seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Stavanger (samfunnssikkerhet). Han er lege og spesialist i samfunnsmedisin og har arbeidet mye med tilsyn og oppfølging av uønskede hendelser i helsetjenesten. Han har også deltatt i flere offentlige utredninger, blant annet Koronakommisjonen.

Foto: UiS
Geir Sverre Braut