Full Name
Mari Bræin
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Mari Kjølseth Bræin er psykologspesialist og faglig leder ved Senter for Stress og Traumepsykologi med en bistilling i BUP Asker. Mari er ansvarlig for SMART opplæring i Norge, og nær samarbeidspartner med Elizabeth Warner og kollegaer i Boston som har utviklet metoden.

Utdannet psykolog ved Universitet i Oslo i 2004

Psykologspesialist med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi i 2012.

Arbeidserfaring

Mari har de siste 25 årene jobbet med barn, unge og familier utsatt for belastninger, både i Norge og internasjonalt fra blant annet UNICEF. Hun har de siste 10 årene vært med på å lede fagutvikling og kompetanseheving på traumefeltet i Norge gjennom sitt arbeid ved RVTS øst. Hun har lang erfaring med traumebehandling fra spesialisthelsetjenesten, og har utviklet og tilpasset flere terapeutiske verktøy som benyttes i traumebehandling i Norge.

Foto: Senter for stress og traumepsykologi
Mari Bræin