Full Name
Emma Jones
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Emma Jones: psykologspesialist i klinisk familiepsykologi. 13 års erfaring fra spesialisthelsetjeneste, familiekontor og pårørendearbeid Blå Kors. Nå ansatt på nyoppstartet sengepost for ROP-pasienter.
Emma Jones