Full Name
Hilde Nymoen
Job Title
Spesialrådgiver
Speaker Bio
Hilde N. Nymoen er utdannet sosionom (mellomfag i psykologi) og har en cand.polit.grad med fordypning i organisasjon og ledelse.
I flere år har hun jobbet klinisk med pasienter med rus og psykisk lidelser. Nå er hun ansatte i en Forsknings- og utviklingsavdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Nymoen har jobbet i 14 år med å integrere MI i klinisk praksis. Hun underviser, leder et fagnettverk i MI og har skrevet flere fagartikler om temaet. (Blant annet en artikkel om bruk av MI i miljøterapi.)
Hilde Nymoen