Navn
Andreas Gjerde Jensen
Stilling
Psykologspesialist
Foreleserinformasjon
Andreas Gjerde Jensen er psykologspesialist, ansatt ved Regional enhet for traumebehandling ved Nidaros DPS, St. Olavs Hospital i Trondheim. Han har lang erfaring innen utredning og behandling av traumelidelser, samt med undervisning og veiledning i feltet. Han er sertifisert terapeut i Prolonged Exposure og EMDR. Han har deltatt i utviklingen av intensiv behandling for PTSD i poliklinikk og forskningsprosjekter tilknyttet tilbudet.
Andreas Gjerde Jensen