Full Name
Julie Rendum Klæth
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Julie Rendum Klæth er psykologspesialist, ansatt ved Regional enhet for traumebehandling ved Nidaros DPS, St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun har lang erfaring innen utredning og behandling av traumelidelser, samt med undervisning og veiledning i feltet. Hun er sertifisert terapeut i Prolonged Exposure, EMDR og Metakognitiv terapi. Hun har deltatt i utviklingen av intensiv behandling for PTSD i poliklinikk og forskningsprosjekter tilknyttet tilbudet.
Julie Rendum Klæth