Full Name
Ole André Solbakken
Job Title
Psykologspesialist; professor i klinisk psykologi
Speaker Bio
Solbakken er professor i klinisk psykologi og psykologspesialist. Han er leder for Klinisk Fagavdeling ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og leder i tillegg Godkjenningsutvalget i NPF. Solbakkens forskning er primært innenfor feltene klinisk psykologi, emosjonspsykologi og differensialpsykologi med særlig fokus på prosess og utfall i psykoterapi. Solbakken er også en av grunnleggerne for Norsk Institutt for ISTDP. Han kombinerer i sin daglige virksomhet psykologisk behandling av voksne, undervisning, psykoterapiveiledning og vitenskapelige undersøkelser av prosess og utfall i psykoterapi, mekanismene bak og utviklingen av psykopatologi, og følelsers rolle i psykisk helse og psykologisk fungering.
Ole André Solbakken