Full Name
Synnøve Ness Bjerke
Job Title
Spesialist i psykiatri, gruppeanalytiker, veileder i gruppe-psykoterapi.
Speaker Bio
Utdannet lege og spesialist i psykiatri, gruppeanalytiker, veilederutdanning fra IGA, godkjent veileder i gruppe-psykoterapi fra Dnlf. Lærer ved Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA), tidligere undervisningsleder ved IGA 2015-2022., driver mangeårig privat gruppepsykoterapipraksis. Forfatter av boken GRUPPETERAPI, grunnleggende om hvorfor og hvordan (2018).
Synnøve Ness Bjerke