Full Name
Arne Repål
Job Title
Spesialist i klinisk psykologi; spesialrådgiver
Speaker Bio
Spesialist i klinisk psykologi. Spesialrådgiver OU, Sykehuset i Vestfold HF.

Arne Repål (født 26. juni 1956) er utdannet psykologspesialist, forfatter og foredragsholder. Han er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1982. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi. Repål er tidligere fagsjef/fagdirektør ved Psykiatrien i Vestfold HF (2001 - 2014). Han jobber nå i 50% stilling som Spesialrådgiver OU ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF. Han er også redaktør for Tidsskrift for Kognitiv Terapi. Han har deltatt i ulike nasjonale arbeidsgrupper. Ved siden av egne bøker har Repål bidratt med kapitler i ulike fagbøker og skrevet fagartikler og fagessay innen ulike emner i forskjellige tidsskrifter.
Arne Repål