Full Name
Trude Lønning
Job Title
Rus, psykisk helse og flyktningsjef Sandnes kommune
Speaker Bio
Utdannet vernepleier med master i endringsledelse. Mangeårs erfaring med tjenesteinnovasjon og organisasjonsutvikling. Har jobbet 17 år som leder i helseforetak og kommune.

Erfaring som styremedlem i flere styrer og styringsgrupper. Deltar i nasjonale og internasjonale nettverk og holder en del foredrag.
Trude Lønning