Full Name
Målfrid J. Frahm Jensen
Job Title
Timelærer / Erfaringskonsulent freelance
Speaker Bio
Timelærer for KBT Fagskole / Erfaringskonsulent freelance.
Målfrid er utdannet hjelpepleier. Hun har arbeidet innen eldreomsorg og med mennesker med psykisk utviklingshemning. Etter å ha vært ute av arbeidslivet i flere år grunnet helseplager, ble Målfrid fast ansatt som erfaringskonsulent ved Stavanger universitetssjukehus i 2009, hvor hun arbeidet frem til 2015.
I 2003 etablerte PsykOpp Foredragsholdergruppen PsykOppForum etter initiativ fra Åpenhetens hærfører, psykiater Gerd-Ragna Bloch Thorsen og prosjektleder Elin Skogen. Målfrid var en av flere i gruppen med pasient- bruker- og pårørendeerfaring fra psykisk helsefeltet som skulle formidle sine erfaringer for åpenhet og endring og for å redusere stigma.
Målfrid har gitt ut syv diktsamlinger og er medforfatter i flere fagbøker og opplysningshefter. I 2020 gav hun ut fagboken «Varsling - med utgangspunkt i helsetjenesten» på Universitetsforlaget. Nå er hun redaktør for og bidragsyter i fagboken «Erfaringskonsulenten», som er planlagt utgitt på samme forlag.
Målfrid har over tretti års erfaring som tillitsvalgt i pasient- bruker og interesseorganisasjoner. I dag leder Målfrid We Shall Overcome (WSO) sitt Journalutvalg. I tillegg representerer hun WSO i NORMEN, bransjenorm for informasjonssikkerhet og personvern i helsesektoren.
Målfrid ble tildelt Tabuprisen i 2015. Samme år mottok hun også Prisen til fremme for Ytringsfrihet innen psykisk helsevern. Hun ble kåret til Årets foredragsholder ved SUS i 2009. I 2002 fikk hun Lillys Parthership in Diabetes – Globel Award for sitt engasjement innen diabetes og psykiske lidelser. Samme år ble hun tildelt Diabetesforbundets gullnål for utvikling av diabetesomsorgen i Norge og særskilt Rogaland.

Foto: Jan Inge Haga
Målfrid J. Frahm Jensen