Full Name
Målfrid J. Frahm Jensen
Job Title
Mottaker av Tabuprisen og Ytringsfrihetsprisen
Speaker Bio
Målfrid er utdannet hjelpepleier. Hun har arbeidet innen eldreomsorg og med mennesker med psykisk utviklingshemning. Etter å ha vært ute av arbeidslivet i flere år grunnet helseplager, ble Målfrid fast ansatt som erfaringskonsulent ved Stavanger universitetssjukehus i 2009, hvor hun arbeidet frem til 2015.
I 2003 etablerte PsykOpp Foredragsholdergruppen PsykOppForum etter initiativ fra Åpenhetens hærfører, psykiater Gerd-Ragna Bloch Thorsen og prosjektleder Elin Skogen. Målfrid var en av flere i gruppen med pasient- bruker- og pårørendeerfaring fra psykisk helsefeltet som skulle formidle sine erfaringer for åpenhet og endring og for å redusere stigma.
Målfrid har gitt ut syv diktsamlinger og er medforfatter i flere fagbøker og opplysningshefter. I 2020 gav hun ut fagboken «Varsling - med utgangspunkt i helsetjenesten» på Universitetsforlaget. Nå er hun redaktør for og bidragsyter i fagboken «Erfaringskonsulenten», som er planlagt utgitt på samme forlag.
Målfrid har over tretti års erfaring som tillitsvalgt i pasient- bruker og interesseorganisasjoner. I dag leder Målfrid We Shall Overcome (WSO) sitt Journalutvalg. I tillegg representerer hun WSO i NORMEN, bransjenorm for informasjonssikkerhet og personvern i helsesektoren.
Målfrid ble tildelt Tabuprisen i 2015. Samme år mottok hun også Prisen til fremme for Ytringsfrihet innen psykisk helsevern. Hun ble kåret til Årets foredragsholder ved SUS i 2009. I 2002 fikk hun Lillys Parthership in Diabetes – Globel Award for sitt engasjement innen diabetes og psykiske lidelser. Samme år ble hun tildelt Diabetesforbundets gullnål for utvikling av diabetesomsorgen i Norge og særskilt Rogaland.

Foto: Jan Inge Haga
Målfrid J. Frahm Jensen