Full Name
Trude Julie Brynhildsvoll Auren
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Trude Brynhildsvoll Auren er psykologspesialist, ansatt ved Regional enhet for traumebehandling ved Nidaros DPS, St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun har lang erfaring innen utredning og behandling av traumelidelser, samt med undervisning og veiledning i feltet. Hun har videreutdanning i traumerelatert dissosiasjon og er sertifisert terapeut i Prolonged Exposure og Metakognitiv terapi og veileder i EMDR. Hun har deltatt i utviklingen av intensiv behandling for PTSD i poliklinikk og forskningsprosjekter tilknyttet tilbudet.
Trude Julie Brynhildsvoll Auren