Full Name
Ivar Goksøyr
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Ivar W. Goksøyr er terapeut og forsker i Psykforsk - Innovativ Behandlingsforskning ved Sykehuset i Østfold, et ledende psykedeliske forskningssenter. Ivar publiserer vitenskapelig og populærvitenskapelig på feltet og holder kurs, fagdager og foredrag om psykedelisk terapi generelt og mdma-assistert terapi spesielt. . Ivar arbeider for å sette opp flere studier på mdma-assistert terapi for både klienter og helsepersonell, og er særlig opptatt av økt kunnskap om traumepsykologi og hjelp til hjelperne. Han er også grunlegger av Psykologvirke.
Ivar Goksøyr