Full Name
Ann-Kristin Saugstad
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Jeg er psykologspesialist, utdannet psykolog fra 1996. Har i alle mine arbeidsår jobbet med behandling og terapi av voksne og unge voksne. De siste 14 årene har jeg vært avtalespesialist. Jeg har en 3 årig utdanning innen Jon Monsens affektbevissthetsmodell. Jeg har tatt den psykoanalytiske utdanningen ved institutt for psykoterapi.Jeg er i ferd med å avslutte utdanningen ved IGA og blir til sommeren ferdig gruppeanalytiker. I tillegg til å jobbe med terapier har jeg til en hver tid yngre kollegaer i veiledning. Jeg er godkjent læreterapeut og veileder ved institutt for Psykoterapi. Nå er jeg seminarlærer ved instituttet.
Ann-Kristin Saugstad