Full Name
Gunnbjørg Umbach Bertelsen
Job Title
Prosjektleder/helsearbeider
Speaker Bio
Jobber på avdeling rask psykisk helsehjelp og aktivitet i Sandnes Kommune. Her har jeg i 11 år jobbet med fysisk aktivitet som behandling for mennesker med rus og/eller psykisk helseutfordringer.
Jeg er med som prosjektleder i et aktivitetsprosjekt her i kommunen hvor vi ser på organisering av fysisk aktivitet som behandling, samt hvordan vi som helsearbeider kan hjelpe brukere/pasienter til å bygge nettverk i ulike idrettslag/sosiale arenaer.
Jeg har vært med Trond på karaten nå i ca 7 år og brenner for aktivitet, mindre stigma og nettverk for oss alle:-)
Gunnbjørg Umbach Bertelsen