Full Name
Geir Fiskå
Job Title
Faglig leder, Schizofrenidagene 2023
Speaker Bio
Geir Fiskå er psykologfaglig rådgiver i Avdeling for rus og avhengighet (ARA), Helse Stavanger, med oppgaver knyttet til kvalitetsforbedring, kompetanse- og tjenesteutvikling. I mange år har han jobbet med ungdommer og unge voksne, særlig med fokus på personlighetsutvikling- og forstyrrelser og tidligere traumeerfaringer i kombinasjon til ulike avhengigheter. Han er faglig leder for Schizofrenidagene 2023.
Geir Fiskå