Full Name
Trond Grønnestad
Job Title
Førsteamanuensis, UiS
Speaker Bio
Dr. phil. Psykiatrisk sykepleier. Lang praksiserfaring både innen sykehus og kommunehelsetjeneste. Opptatt av begreper som inkludering og utenforskap og stigma. Ansatt som førsteamanuensis ved universitetet i Stavanger ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Bilde: Universitetet i Stavanger
Trond Grønnestad