Navn
Trond Grønnestad
Stilling
Førsteamanuensis, UiS
Foreleserinformasjon
Dr. phil. Psykiatrisk sykepleier. Lang praksiserfaring både innen sykehus og kommunehelsetjeneste. Opptatt av begreper som inkludering og utenforskap og stigma. Ansatt som førsteamanuensis ved universitetet i Stavanger ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Bilde: Universitetet i Stavanger
Trond Grønnestad